THÔNG BÁO Danh mục thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến toàn trình, trực tuyến một phần, thủ tục hành chính chỉ tiếp nhận trực tuyến trên địa bàn thành phố Bắc Kạn và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến

Xem chi tiết nội dung tại đây:THÔNG BÁO Danh mục thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến toàn trình, trực tuyến một phần, thủ tục hành chính chỉ tiếp nhận trực tuyến trên địa bàn thành phố Bắc Kạn và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến

Nguồn: UBND Thành phố Bắc Kạn