Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn năm 2017