Thông báo tiếp nhận đăng ký thi tuyển lao động theo Chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 1968 ngày 19.10.2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thông báo tiếp nhận đăng ký thi tuyển lao động theo Chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo

 Kế hoạch tổ chức kỳ thi Tiếng Hàn năm 2021 trong ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp 

Nguồn: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội