Thông báo tuyển sinh hệ dự bị đại học năm học 2021-2022 của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

Xem chi tiết tại đây:Thông báo tuyển sinh hệ dự bị đại học năm học 2021-2022 của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

Nguồn: Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn