THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Xem chi tiết tại đây:Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên