THÔNG BÁO Về việc tiếp tục điều chỉnh thời gian tổ chức các giải thi đấu thể thao tỉnh Bắc Kạn từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2020

Xem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO Về việc tiếp tục điều chỉnh thời gian tổ chức các giải thi đấu thể thao tỉnh Bắc Kạn từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2020