Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tặng giấy khen cho 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy

Tặng giấy khen cho 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy. Thưởng vật chất bằng tiền cho mỗi cá nhân: 450.000 đồng.