Công văn số 50 của Phòng bán hàng thành phố về việc đề nghị triển khai ưu đãi gói cước dịch vụ Internet, truyền hình và di động dành cho cán bộ địa bàn

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 50 của Phòng bán hàng thành phố về việc đề nghị triển khai ưu đãi gói cước dịch vụ Internet, truyền hình và di động dành cho cán bộ địa bàn

Nguồn: Phòng Bán hàng thành phố