KẾ HOẠCH Tổ chức phát động cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 (năm 2022) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Tổ chức phát động cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 (năm 2022) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn