KẾ HOẠCH Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2021 -2022

Xem chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2021 -2022

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn