Thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức – Khóa 7 Đợt 2 (năm 2021)

Xem chi tiết tại đây: Thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức – Khóa 7 Đợt 2 (năm 2021)

Nguồn: Văn phòng HDND – UBND TP Bắc Kạn