THÔNG BÁO tiếp nhận viên chức về công tác tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc UBND thành phố Bắc Kạn

0
22

Xem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO SỐ78.signed.pdf