THÔNG BÁO tiếp nhận viên chức về công tác tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc UBND thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO SỐ78.signed.pdf