Xin ý kiến góp ý vào dự thảo Tài liệu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Bắc Kạn từ nay đến năm 2020