Thị xã Bắc Kạn phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa mùa

0
Trên địa bàn thị xã Bắc Kạn, thời tiết từ đầu vụ mùa đến nay tương đối thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng,...

Thị xã Bắc Kạn tăng cường triển khai thực hiện công tác phòng cháy,...

0
Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã Bắc Kạn trong công tác...

Thị xã Bắc Kạn tích cực chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường

0
Đến thời điểm này việc chỉnh trang các tuyến phố chính, các công trình trên địa bàn thị xã Bắc Kạn cơ bản hoàn...

Thị xã Bắc Kạn tăng cường các biện pháp phòng, chống AIDS và phòng...

0
Ngày 02/10/2012, UBND thị xã Bắc Kạn ban hành Công văn số 839/UBND-VP chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống AIDS và...

Thị xã Bắc Kạn tăng cường các biện pháp nhằm bảo đảm cho nhân...

0
Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được về kinh tế - xã hội năm 2011 và bảo đảm cho nhân dân đón...

Thị xã Bắc Kạn: Chuyển biến tích cực sau 2 năm thực hiện, Cuộc...

0
Thị uỷ Bắc Kạn đã xây dựng Kế hoạch số 53-KH/TU về tổ chức học tập chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về...

Thị ủy Bắc Kạn kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ theo tinh thần...

0
Sáng 08/10/2012, Thị ủy Bắc Kạn khai mạc Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ theo tinh thần Nghị quyết lần thứ...

Thị uỷ Bắc Kạn: Quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ...

0
Ngày 24/04/2012, Thị uỷ Bắc Kạn tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành...